Kalastus Verlan seudulla

Sonnanjoen yhteyshenkilö Harri Panulalta saamani ajantasaiset tiedot Sonnanjoen Perhokalastuksesta. Toivoisin, että muiden kalastusalueiden vastuuhenkilöt päivittäisivät tietonsa, jolloin sivujen käyttäjät saisivat aina oikeaa tietoa kalastusasioissa.  Terveisin verlanseutu.fi kotisivujen päivittäjä Arja Sorvali.

 

https://verlanseutu.fi/files/2024/03/Sonnanjoki-Perhokalastusalue-KARTTA.pdf

Sonnanjoki Perhokalastusalue
Facebook: Sonnanjoki Perhokalastusalue
http://www.levytila.net/kalajaala/

Säännöt 1.1.2023 alkaen. Voimassa toistaiseksi.

Lupahinnat:
200 €/vuosilupa
30€/24 h
20€/24 h Yli 64-vuotiaat ja alle 18-vuotiaat
Luvanmyynti:
KRM E. Paavolainen ky p. 05-7522 700
Tiemi Oy p. 0400 258 003
tai maksu tilille FI08 5751 1040 0006 79
Jaalan-Palojärven osakaskunta
Kalastussäännöt:
Vain perinteinen perhokalastus sallittu
Alamitat:
Rasvaevällinen taimen rauhoitettu.
Rasvaevättömän taimenen alamitta 60cm
Järvilohi 60cm
Harjus 40cm
Saalisrajoitus:
1 mitat täyttävä lohikala/vrk
Kuturauhoitus:
1.9.-30.11. jolloin kaikki kalastus kielletty
Kutusoraikoilla ja pienpoikasalueilla kahlaaminen kielletty 1.9.-31.5.

Vältä tarpeetonta kahlausta muinakin aikoina.
Kalastus sallittu ainoastaan yksihaaraisilla väkäsettömillä koukuilla tai koukuilla, joista väkänen on puristettu alas.

Suurin sallittu koukkukoko 2#

Perhoja perukkeessa kerrallaan korkeintaan kaksi (2)

Vapautettava kala pidettävä vedessä koko vapautuksen ajan. Kastele kätesi ennen kalan käsittelyä.

Silloilta kalastaminen kielletty

Myllykoskella maantiesillan alapuolisella koskiosuudella kalastus/oleskelu sallittu ainoastaan klo
00.00-12.00 välisenä aikana.

Jaalan-Palojärven osakaskunta pidättää oikeuden sulkea Sonnanjoen perhokalastusalue kaikelta
kalastukselta veden lämpötilan ollessa liian korkea. Sulku koskee myös vuosilupalaisia. Väliaikaisesta kalastuskiellosta ilmoitetaan Sonnanjoki perhokalastusalueen facebook-sivuilla ja kyltein koskilla.

Kalastaja on velvollinen lähettämään saalispalautteen sähköpostiin saalispalaute@gmail.com. Tärkeää on ilmoittaa kaikki lohikalat koosta riippumatta. Palautteen lähettäneiden kesken arvotaan vapaa kalastusoikeus seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Saalispalautteeseen seuraavat tiedot:
Kuva kalan oikeasta kyljestä, aika ja paikka, tieto onko kala rasvaevällinen vai evätön, pituus, muita mahdollisia tietoja kuten perho, säätila yms.

Jos kalastajat havaitsevat väärinkäytöksiä vesillä, heitä pyydetään ilmoittamaan niistä Sonnanjoen yhteyshenkilölle, Harri Panula 0451262780

 

https://verlanseutu.fi/files/2024/03/Sonnanjoki-Fly-Fishing-Area-MAP.pdf

Sonnanjoki Fly Fishing Area
Facebook: Sonnanjoki perhokalastusalue
http://www.levytila.net/kalajaala/

Rules and regulations from 1 January 2023. Valid until further notice.

Permits needed (2):

1. National fisheries management fee: day/7€, 7 days/16€, calendar year/47€
Can be bought online at https://verkkokauppa.eraluvat.fi/en/ or physically at local R-Kioski branch.
The fisheries management fee is required if you are 18–69 years of age

AND

2. Sonnanjoki regional permit: 24h/30€, calendar year/200€. Fishermen over 64 years and under 18 old 24h/20€

Sonnanjoki regional Permit sales:
KRM E. Paavolainen ky phone 05-7522 700
Tiemi Oy phone 0400 258 003
or payment to account FI08 5751 1040 0006 79 Jaala-Palojärvi fishing area. Receipt of the payment is your fishing permit.

Fishing rules and regulations:

Only traditional fly fishing is allowed

Minimum Length Limits:
Wild brown trout with adipose fin must be released regardless of size
Stocked brown trout with removed adipose fin 60cm
Lake salmon 60cm
Grayling 40cm
Daily bag/catch limit: One (1) minimum length or longer fish per day

Sonnanjoki Fly Fishing area is closed annually on 1.9.-30.11. when all fishing is prohibited

Wading is prohibited on spawning gravel and spawning areas annually from 1 September to 31 May.
Avoid unnecessary wading at other times as well.

Fishing is only allowed with single-pronged barbless hooks or hooks with the barb pressed down.

Maximum hook size allowed 2#

A maximum of two (2) flies at a time

The fish to be released must be kept in the water throughout the release. Wet your hands before handling the fish.

In Myllykoski from highway bridge downstream fishing is allowed daily only between times 00.00-12.00.

The Jaalan-Palojärvi joint-stock company reserves the right to close the Sonnanjoki fly fishing area to all fishing if the water temperature is too high. The ban also applies to annual license holders. The temporary fishing ban is announced on the Facebook pages of the Sonnanjoki fly fishing area and on signs at the rapids.

The fisherman is obliged to send the catch report to the e-mail: saalispalaute@gmail.com. It is important to report all salmon, trout and grayling regardless of size. Free fishing right for the next calendar year will be drawn among those who sent catch report.

The following information for catch report:
Picture of the right side of the fish, time and place, information on whether the fish is finned or finless, length, other possible information such as fly, weather, etc.

If fishermen notice abuses in the water, they are asked to report them to Sonnanjoki contact person, Harri Panula
0451262780

JAALAN-PALOJÄRVEN OSAKASKUNTA

PUOLAKAN OSAKASKUNTA
Pyydysmerkit ja luvat:
Ilpo Puolakka
puh. 0400 257052

Uistelun yhteisluvat:

NISKA- JA SUOLAJÄRVI
Pyydykset uistin ja virveli.
Lupien hinnat: vuosi 30 e, vko 10 e, vrk 5 e.
Luvat: Sivun alussa mainitut yritykset tai maksu tilille FI86 5752 0240 0145 21

PYHÄJÄRVI
Pyydykset uistin ja virveli.
Lupien hinnat: vuosi 35 e, vko 12 e, vrk 7 e. Vieraslupa 7 e, 4 vapaa. 15 e lisämaksulla vaparajoitus poistuu.
Maksu tilille FI75 5750 7740 0332 83
Veneenlaskupaikat:  Lammin silta, Sahanniemi ja Kimolan kauppa.

VUOHIJÄRVI
Lupien hinnat: vuosi 70 e, vko 20 e, vrk 15 e.  
Luvat:  Orilammen Lomakeskus p. 05-389 881, Taisto Ollila p. 0400 884 097 tai maksu tilille FI10 5752 5040 0121 95. Veneenlaskupaikka Orilammen lomakeskuksen luona.

 

Koski- ja virtakalastuspaikat:

Puolakankosken virtakalastusalue
Kalastus sallittu uistimella ja perholla.
Lupien hinnat: vuosi 60 e, vko 40 e, vrk 18 e. 10-18-vuotiaat puoleen hintaan.
Luvat: Maksu tilille FI02 5751 1040 0140 76

Kalastuksenvalvontaa koskeva lain muutos astui voimaan 1.4.2012. Kalastuslain 33 §:n mukaan avovesikaudella on kiinteät ja seisovat pyydykset merkittävä siten, että ne ovat selvästi muun vesiliikenteen havaittavissa. Pyydyksiin tulee lisäksi merkitä pyydyksen asettajan nimi ja yhteystiedot sekä kalastusoikeuden osoittava merkki (lommi) siten, että ne ovat havaittavissa ilman, että pyydystä tarvitsee nostaa vedestä. Käytännössä tämä tarkoittaa verkkolippua tai muiden pyydysten osalta kellukkeeseen liittämistä. Lisäksi on käytännöllistä, jos voi kirjoittaa nimen ja yhteystietonsa lommiin esimerkiksi spriiliukoisella tussilla. Sellaisilla aluilla, joilla osakaskunta ei ole ottanut pyydysmerkkejä käyttöön, tästä laista voi poiketa tämän kalastusoikeuden osoittavan merkin laiton osalta, mutta yhteystiedot pitää johonkin merkitä. Pyydysten merkinnästä annetaan tarkempia tietoja maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

Kalastuslain 36 §:n mukaan säädettyä vähimmäismittaa pienempi kala tai rapu on välittömästi laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena. Näin myös silloin, jos kala tai rapu on pyydetty rauhoitusaikana, kielletyllä pyydyksellä tai kalastustavalla.

Vuoden 2023 kalastonhoitomaksu

18.11.2022 – 31.12.2023

Vuoden 2023 kalastonhoitomaksun myynti alkaa perjantaina 18.11.2022. Maksun voi hoitaa Eräluvat-kaupassa, -sovelluksessa, -palvelunumerossa 020 69 2424, R-kioskeissa ja luontokeskuksissa. Koko vuoden kalastonhoitomaksu maksaa valtioneuvoston torstaisella päätöksellä 47 euroa vuodesta 2023 alkaen.

2 kommenttia: “Kalastus Verlan seudulla

  1. Aikaa on vierähtänyt ylläolevasta kommentista. Eilen sain vastauksen kysymykseesi. Netistä löytyy sivusto http://www.kalajaala.fi, mistä löytyy kuulema kaikki tarvittava Jaalan/Verlan kalastuksesta. Antoisia kalastushetkiä myös vuonna 2021. (ps. Toivottavasti sait vastauksen kyselyysi muualta jo puoli vuotta sitten!)

Vastaa