30 v. HISTORIIKKI 2023

28.5.2023

Verlan Seudun Kyläyhdistys ry

HISTORIIKKI

30 vuotta on kulunut Ilpo Puolakan aloitteesta kutsua koolle kyläkokous kylätoimikunnan perustamiseksi Verlaan. Jaalan kunta lahjoitti 2000 mk kylätoimikunnan ’starttirahaksi’.  Jokaisesta kyläkunnasta valittiin edustus ja v. 1994 myös kesäasukkaat saivat edustuksen. Ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Risto Lehtinen ja sihteerinä Ilkka Laine.

Kylätoimikunnan v. 1995 järjestämän logokilpailun voitti Esa Hyytiäinen.  Logon käyttöä on lisätty viime aikoina kyläyhdistyksen julkaisuissa tunnettuuden lisäämiseksi.

Kylätoimikunta rekisteröityi yhdistykseksi 14. kesäkuuta 1999 nimellä Verlan Seudun Kyläyhdistys ry, mikä mahdollisti toiminta-avustusten hakemisen.  Yhdistyksen tarkoitus on edistää alueensa harrastus- ja kulttuuritoimintaa, yhteistyötä sekä omatoimisuutta.  Yhdistyksen jäsenmaksu on 5 € per henkilö.

Ensimmäisen kerran kylätoimikunta kokoontui seuratalon yläkerrassa v. 1994. Kokoustila kunnostettiin Verlan Kirin kanssa UPM:n lahjoittamilla talkootarvikkeilla. Vuonna 2000 yhdistyksen kokoustilat remontoitiin Karppisen kaupan, nykyisen kirppiksen, yläkertaan kauppiaan toimiessa sponsorina. Jaalan Kotiseutusäätiön avustuksella v. 2017 talkoiltiin seuratalon yläkerrasta toinen huone kokouskäyttöön, tosin edellä mainitun tilan käyttö on estynyt paloturvallisuuspuutteiden takia. Yhdistys solmi seuratalon vuokrasopimuksen UPM-Kymmene Oyj:n kanssa v. 2009 kymmeneksi vuodeksi. Tänä vuonna on solmittu toistaiseksi voimassa oleva käyttösopimus.

Yhdistyksellä on ollut kaksi isoa hanketta – Verkkari ja seuratalon kunnostus sekä useampia pieniä hankkeita.  Verkkari-hanketta tuki EU, TE-keskus ja Jaalan kunta. Hanke sisälsi mm. teatterivierailuja ja Verkkari –lehden julkaisun kahtena vuonna. Seuratalon alakerran remonttihankkeeseen osallistui UPM omarahoitusosuudella, Pohjois-Kymen Kasvu hankerahalla ja kyläyhdistys tuhansilla talkootyötunneilla kahden vuoden ajan.  Talon katon maalauksen talkoilivat aiemmin Verlan Kiri ja kyläyhdistys.

Verlan Seudun Kyläyhdistys on järjestänyt erilaisia tapahtumia ja toimintaa torista tansseihin.

Kesätori toiminta on alkanut v. 1994 museon parkkipaikalta ja vuosien saatossa tori on vaihtunut ulkotiloista sisätiloihin ja päinvastoin.  Sisätiloista mainittakoon ’Raamiriihi’ (l. raamisaha), Karppisen kauppa (l. kirppis) ja ulkotiloina halkolaani, raamisahan ympäristö ja nykyinen puotien edusta. Listakoppi on toiminut kesätorikahviona vuodesta 2014, jolloin kirppis aloitti kaupan tiloissa.

Tansseja on järjestetty v.1993-1997 kollamakasiinissa, josta käytettiin nimeä Riemuriihi. Tanssit tahditti Hugo Mullqvistin orkesteri kesälauantaisin. Vuonna 1998 Jaalan kunnan avustuksella rakennettiin lattia raamisahalle, josta tuli Raamiriiheksi kutsuttu uusi tanssipaikka. Se oli käytössä vuoteen 2004 saakka. Vuodesta 2013 lähtien on tanssittu kerran kesässä seuratalolla.

Verla laulaa ja soi yhteislaulutilaisuus järjestettiin ensimmäisen kerran v. 1996 Riemuriihessä ja seuraavana vuonna halkolaanilla. Yhteislaulutapahtuma jatkuu edelleen Patruunan Pytingin puistikossa.

Seuratalo on ollut ahkerassa käytössä kyläyhdistyksen järjestämien tilaisuuksien tapahtumapaikkana.  Vuosien saatossa on järjestetty useita ruoka- ja askartelukursseja.  Seuratalolla on ollut mm. vanhojen kotimaisten elokuvien näytöksiä, keskustelukerhoja ja myyjäisiä. Torstai-iltaisin jumpataan keväisin ja syksyisin.

Pikkujoulut ovat olleet perinteisesti aina 5. joulukuuta seuratalolla jo vuosikymmenien ajan – alkuaan Verlan Kirin järjestämänä.  Poikkeuksena seuratalon käyttökiellon ja remontoinnin aika, jolloin kokoonnuttiin viettämään pikkujouluja mm. Verlan koululla ja jopa Viiniverlassa.

Levonrannassa, Jaalan kunnan eurolla myymällä ranta-alueella, on kylän uimaranta ja grillipaikka. Alueen ympärille on rakennettu aita v. 2022. Juhannuskokko on poltettu siellä vuodesta 2007. Levonrannassa järjestetään kesäkauden päättäjäiset, missä mm. jaetaan Elliween kurpitsakisan palkinnot.  Elli Vesa ehdotti kyläyhdistykselle kurpitsankasvatuskisaa vuonna 2002, mistä lähtien kisa on järjestetty vuosittain. Alku syksystä Jaalan kappeliseurakunta ja kyläyhdistys järjestävät hartaushetken Levonrannassa.

Inkeri Sutela on toimittanut kaksi julkaisua Elämää ja asumista Verlassa (v. 2012) ja Toimintaa ja elinkeinoja Verlan seudulla (v.2015). Kyläyhdistys on koonnut kaksi kertaa seinäkalenterin kuva-aiheina Verla ennen ja nyt.

Ilmoitustaulut ovat edelleen käytössä. Vuonna 2013 laadittiin viestintäsuunnitelma, jonka tuloksena syntyivät sähköpostilista ja kotisivut kertomaan jäsenille Verlan seudun tapahtumista.  Ensimmäinen kyläsuunnitelma laadittiin vuonna 2005, minkä jälkeen se on päivitetty vuosikokouksessa. Koronavuosina 2020-2021 kokoontumiskiellon takia useita tapahtumia ei järjestetty.  Myös osa hallituksen kokouksista järjestettiin etänä.

Kyläyhdistys on järjestänyt jäsenilleen kesäteatterimatkoja sekä kylpylämatkoja niin kotimaahan kuin ulkomaille. Mm. Saksan ja Italian Verlassa on tutustuttu samannimisiin paikkakuntiin.  Matkat ovat olleet suosittuja jäsenistön keskuudessa.

Kyläyhdistys on nimittänyt ensimmäisen kunniaverlalaisen vuonna 2012, Rainer Richterin, Verlan hyväksi tekemästään työstä.  Myöhemmin on kunniaverlalaiseksi nimitetty myös Ilkka Laine, Elli Vesa ja Tauno Hellsten. Pitkäaikaisen sihteerin, Marja Huimalan, 23-vuotinen työpanos on ollut yhdistykselle korvaamaton. Tänä vuonna hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi 10 jäsentä, joista neljä edustaa kesäasukkaita. Yhdistyksessä on yli 200 jäsentä.  

Vuodesta 2017 lähtien kyläyhdistyksen tavoitteena on ollut ns. Kesonmäen kuusen rauhoittaminen.  Väylävirasto on 30. marraskuuta 2022 päättänyt, että kuusella ei ole edellytyksiä luonnonmuistomerkiksi, joten asia on loppuunkäsitelty.

Kolmeen kymmeneen vuoteen on mahtunut paljon. Nykyisin tapahtumia pyritään järjestämään kuten ennenkin, vaikka pula talkooväestä asettaa omat haasteensa. Tervetuloa uudet ja vanhat, kyläläiset ja kesäasukkaat, yhteistyöllä säilyttämään Verla viehättävänä ja toimivana kyläyhteisönä.

Historiikin laatijat

Pirjo Puolakka ja Arja Sorvali